Nemoc dar transformace aneb Uzdravování kvantovou medicínou

11. 10. 2018 | autor: Hana Poláková

Tak si to představte… Držíte v rukou úplně čerstvou knihu, která se na pultech knihkupectví objevila sotva před pěti dny. Držíte vlastně malou, vizuálně sympatickou knížečku, lákající k doteku, o které ale  víte, že je víc než pouhou knihou. A to nejen proto, že od počátku sledujete její příchod na svět - od jemného inspirativního chvění v éteru až do této ušlechtilé, hmotné podoby, ale i proto, že jste (i když jen malinkou) součástí příběhu, který přináší. Takže prostě víte, že věty, slova a písmena v ní uložená, nesou skutečnou, vtělenou pravdu. A s ní transformační poselství, jak se vymanit z mentality oběti a jak aktivně zapojit do procesu uzdravování svoje vlastní vnitřní síly.  Třeba když se člověk objeví v takovém (nebo podobném) životním dramatu jako Petr, kterému byl po v celku běžném stomatologickém zákroku diagnostikován vzácný druh karcinomu…

Tak tedy já držím tuhle knížku v rukou - a přestože jsem ji celou přečetla několikrát ještě před samotným vydáním, protože jsem byla jejími autory požádána o napsání předmluvy – znovu skrze mé ruce, kterými se knihy dotýkám, cítím energii pozemsky i nebesky moudrého a pokorného použití potenciálu sil, který se s vážnou nemocí a s otevřením transformačního prostoru rozkryl.  Vnímám vytříbenost perly, zasazené do středu fraktálu na obálce knihy.  Vnímám, jak vyzařuje světlo ze středu - nejen - tohoto obrázku, ale ze středu celého Bytí, odkud a kam vše plyne. Prožívám tichý obdiv a děkuji za naději… Knížka je o uzdravování kvantovou medicínou v naší nové době a nese název Nemoc dar transformace.  Všechno, co v ní je, prožili a napsali Martina a Petr Hanáčkovi.  A tady je k ní moje předmluva:

Kniha mých dlouholetých přátel Martiny a Petra Hanáčkových je vyjádřením velké naděje pro nás všechny, ale zejména pro ty, kteří ve svém životě aktuálně čelí zprávě o těžké (či přímo tzv. nevyléčitelné) nemoci a jejím následným důsledkům. Já jsem poctěna napsat pár vstupních vět na její úvod, protože jsem se vlastně na jejím počátku souhrou vesmírných okolností ocitla, když jsme si s Martinou a našimi dětmi užívaly přátelské pohody v opravdu nádherné chvíli, vzniklé za jednoho letního poledne na magickém místě Valdštejnské lodžie pod Zebínem, a Martině zazvonil telefon s číslem lékaře, kterému se nepodařilo dovolat Petra… Chvíle, která se námi dosud rozlévala jako něco, co nechcete, aby se hned tak proměnilo, se vmžiku zastavila… Přišlo — v té situaci ještě nikým neuvědomované a hlavně nečekané — pozvání Martiny a Petra na velikou transformační cestu v podobě oznámení Petrovy onkologické diagnózy, která se vyklubala z jeho drobného stomatologického zákroku. (Zpráva nesnesla odkladu, takže Petr, pobývající v těch dnech na stáži v zahraničí s vypnutým telefonem, měl být neprodleně se svojí diagnózou seznámen přes svoji ženu.)

Tak začal příběh Petra a Martiny s rakovinou, který je oba vedl přes taková zákoutí, v nichž si asi nikdo nepřeje se objevit ani ve snu… Vedl je až k Petrovu plnému uzdravení. Takže je tento příběh optimistickým svědectvím transformační cesty člověka s onkologickou diagnózou a pokládám za opravdu velké štěstí, že se oba rozhodli o něm napsat. Dávají světu možnost se dočíst nejen o tom, že uzdravení je možné, ale hlavně o tom, že nejdůležitějším obratem uzdravení byl moment nalezení vnitřní pravdy a postavení se za ni a za sebe samého, navzdory tlaku všeobecných konvencí a stereotypů. Protože právě tento — doslova odvážný a hrdinský — čin u Petra spustil (za transformační podpory Martiny) úspěšnou obnovu samouzdravujících sil, které skutečně fungují.

Transformační cesta je pro každého zcela jedinečná — a už proto se podobá cestě hrdiny, který musí najít především důvěru a odvahu, aby ustál jít po své cestě se všemi důsledky plynoucími z vlastních rozhodnutí. Martina s Petrem kromě toho objevili v rakovině dar a rozhodli se s ním v této knize podělit — podobně jako když se hrdina, který na své cestě našel poklad, rozdělí s ostatními. Hrdinovy zkušenosti jsou tím nejcennějším, co může ze svého pokladu nabídnout — cestu za jiné totiž ujít nemůže… Sdělují ve své knize to skutečné a pravdivé ze sebe, ze své proměny a z cesty, na kterou se vydat vůbec nechystali, ale pochopili, že jenom na ní zůstane člověk (čelící rakovině) celý a živý — stane se opět uceleným (celistvým), znovu spojeným se životem. Předávají poselství osobního prožitku, že každý má schopnost se uzdravit vlastní silou; a na stránkách své knihy zároveň provázejí čtenáře konkrétními kroky a postupy, které se jim na jejich cestě osvědčily a které můžeme nazvat kvantovou, energetickou medicínou budoucnosti, jež účinně pracuje s příčinami nemocí a nahrazuje negativní frekvence těmi pozitivními, uzdravujícími.

Jsem nesmírně šťastná, že příběh Martiny a Petra s rakovinou, jehož začátek se odehrál na místě dávného jeviště renesančních velkolepých slavností Valdštejnské lodžie, je také slavností — v tomto případě pokornou a radostnou slavností obnovení sil, uzdravení a rozdávání darů ze společné transformační cesty, na které Petra statečně a hlavně umně provázela jeho žena Martina. Mým největším přáním je, aby toto svědectví probouzelo odvahu a naději mnoha těch, kteří ji právě potřebují.

Podobné články

Alchymie života

Život je proměna. Plynutí. Svými výzvami ve svém stálém pohybu nikoho nešetří a každého vybízí k využití a rozkvětu osobních darů.  Harmonizovat se prostřednictvím výzev na proud života je mým darem i léty zušlechťovanou dovedností. Tohle harmonizování umím. Je to alchymie života, která proměňuje všechny zdánlivé zmatky, a přináší do života - nikoli dokonalost ale - větší lehkost, jednoduchost a rozkvět pravých osobních darů. Životní alchymii žiju a nejde to už jinak. Prostě proto, že jsem to já. Prostě proto, že jsem se napojila na svoje dary. A prostě proto, že je to osvobozující.   

 

Alchymická konzultace

Přichystal vám život výzvu? Nabízím vám alchymickou konzultaci. V prostoru alchymické konzultace vám pomohu zharmonizovat se s proudem života a s vašimi osobními dary - s vašim géniem. S důvěrou ve vás a v tvůrčí životní sílu vás povedu objevnými a posilujícími kroky k proměně. Budu vás vnímat a naladěnou komunikací na vás budu celou svou bytostí a slovy reagovat. Kromě sebe samotné, mého talentu pochopení, empatie a vnitřního vhledu, mých terapeutických dovedností a zkušeností, mám ve své alchymické dílně také k dispozici genové klíče,  Bachovy esence  a informace z kvantového - akášického pole. 


Hanka je žena výjimečné citlivosti a hlubokého vhledu, která pozorně naslouchá a umí slyšet, co je mezi slovy. Má schopnost vidět, co je pod povrchem. Nepodléhá touze interpretovat a hodnotit, skutky dobré ani zlé. Přirovnala bych Hanku ke kouzelné víle, mocné čarodějce, která mi pomohla bolest, smutek a zklamání proměnit v naději, víru a láskyplnost. Děkuji.

Veronika

Jsou chvíle, kdy si člověk nemůže pomoct sám. A paní Poláková mně ve velmi těžkém životním období pomáhala. Vždy na mě měla dostatek času a trpělivosti. Věnovala se mně s velkou pozorností a empatií. Díky ní jsem zvládl věci, které bych před tím nikdy zvládnout neuměl. Až budu zase někdy v nesnázích, vím, že u paní Polákové budu v dobrých rukách.

David

Hned po prvním sezení s Hankou u mě došlo k zásadnímu průlomu. Jsou to osvobozující okamžiky. Bez podnětů, které od Hanky přicházely, bych si  nikdy nedokázala uvědomit, jak vlastně sama se sebou zacházím, a že hlavně se svými pocity můžu zacházet o hodně jinak, než jak jsem to dosud dokázala. Došlo mi i hodně souvislostí a...
číst referenci dále

Hned po prvním sezení s Hankou u mě došlo k zásadnímu průlomu. Jsou to osvobozující okamžiky. Bez podnětů, které od Hanky přicházely, bych si  nikdy nedokázala uvědomit, jak vlastně sama se sebou zacházím, a že hlavně se svými pocity můžu zacházet o hodně jinak, než jak jsem to dosud dokázala. Došlo mi i hodně souvislostí a poprvé (asi tak po 35 letech) jsem se přestala za sebe v hloubi duše stydět.  Už se fakt nesnažím „opravovat chybu v matrixu“, ale prostě být, jaká jsem, ať už na to má kdokoli jakýkoli názor.

Lenka

Sezení s paní Polákovou byla velmi příjemná a přínosná. Vlastně až při jejich závěrečném hodnocení jsem si uvědomila, jak moc mi pomohla a jak dopředu mě posunula. Při jednotlivých sezeních nešlo o rázné změny, které by mi můj život převrátily o 180 stupňů, ale díky velmi citlivému přístupu paní Polákové jsem začala poznávat svoji pravou...
číst referenci dále

Sezení s paní Polákovou byla velmi příjemná a přínosná. Vlastně až při jejich závěrečném hodnocení jsem si uvědomila, jak moc mi pomohla a jak dopředu mě posunula. Při jednotlivých sezeních nešlo o rázné změny, které by mi můj život převrátily o 180 stupňů, ale díky velmi citlivému přístupu paní Polákové jsem začala poznávat svoji pravou podstatu a směr, jakým se dále na své cestě životem ubírat. Děkuji jí za znovu získaný pocit jistoty ve své schopnosti jít si za svými sny.

Magdaléna

Hani, jsem velmi vděčná za to, že mě k Tobě přivedla moje intuice a zájem o genové klíče :) Vím, jak je vzácné najít někoho, kdo si dovolil poznat své stíny, naučil se s nimi „tančit“ a zůstává s nimi stále ve spojení a pracuje na sobě dál. V setkáních s Tebou je znatelné a pocítitelné, že jsi sama prošla hlubokou...
číst referenci dále

Hani, jsem velmi vděčná za to, že mě k Tobě přivedla moje intuice a zájem o genové klíče :) Vím, jak je vzácné najít někoho, kdo si dovolil poznat své stíny, naučil se s nimi „tančit“ a zůstává s nimi stále ve spojení a pracuje na sobě dál. V setkáních s Tebou je znatelné a pocítitelné, že jsi sama prošla hlubokou transformací, a že cítíš a víš :) Dokážeš trpělivě naslouchat, dát člověku svou 100% pozornost, a také u něj rozpoznat to stinné nevyřčené... Na toto nevyřčené a dosud „nezvědomělé“ dokážeš vhodnými a jemně cílenými otázkami navést, aby si dotyčný SÁM uvědomil, o co jde. Uvádíš jej citlivě do spojení s jeho vlastním stínem, učíš, jak se stíny zacházet, a to nejdůležitější - jak s nimi zůstávat ve spojení a rozpoznávat je dál ve svém životě! Toto je velmi cenná zkušenost, protože vede k SEBE-vědomí a nárůstu vnitřní síly a celistvosti u těch, které s pokorou a láskou provázíš. Jsi člověk na svém místě. Genové klíče - tak vzácný a v současnosti ne dosud plně doceněný poklad, patří do rukou povolaných. Děkuji Ti a těším se na další putování s Tebou :)

Mgr. Martina Konečná

http://energyeft.cz

Hanko, chtěla bych vám poděkovat za včerejší konzultaci ohledně mých genových klíčů. Byla pro mě moc příjemná a podnětná, tempo jakým jsme šly a forma, jakou jste mi informace předávala, pro mě byla akorátní a úplně mi to sedlo. Mám v sobě naplňující pocit -,  a také se mi nesmírně ulevilo, vám musím říct :) Moc vám za to děkuji.

Petra

Hani, chci ti napsat jednu báječnou věc: pozoruji opravdový kvantový skok v oblasti vztahů. Nejen, že se mi uzdravil vztah s maminkou (po letech vzájemného nesouladu, který nás obě trápil, nemohly jsme s tím hnout a říkala jsem si, že budeme muset omezit kontakt). Fungujeme teď opravdu v lásce a vzájemném respektu!...
číst referenci dále

Hani, chci ti napsat jednu báječnou věc: pozoruji opravdový kvantový skok v oblasti vztahů. Nejen, že se mi uzdravil vztah s maminkou (po letech vzájemného nesouladu, který nás obě trápil, nemohly jsme s tím hnout a říkala jsem si, že budeme muset omezit kontakt). Fungujeme teď opravdu v lásce a vzájemném respektu! Překvapila mě ta jednoduchost, s jakou se to „skoro samo“ vyladilo. Vím, že to jde zevnitř ven, něco jiného vyzařuji, jinak se chovám, mluvím a umím nastavit hranice s humorem – sama hledím :)

 Další roviny, kde pozoruji úžasnou změnu: umím se za sebe postavit v partnerství. Přestala jsem přistupovat na hru o vyčítání a přehazování všech chyb na sebe. Překvapuje mě, jak zřetelně a lehce rozpoznávám manipulaci a už na ni ani nemůžu přistupovat. Další: jsem schopna o sobě mluvit! Nebojím se dát najevo, kdo jsem, zbavuji se ostychu, který mě obrovsky svazoval, vnímám lidi na jemnější úrovni a v nečekaných souvislostech (a to si myslím, že jsem byla empat i předtím) a dokonce si dokážu říct o pomoc – dřív nemyslitelné.

Děkuji, Hanko, jsem moc vděčná za to, že jsi. Díky za individuální hodiny s tebou i za průvodcovství na Zlaté cestě. Bůh ti žehnej.

S terapeutkou Hankou Polákovou som sa stretla v súvislosti s onkologickým ochorením. Mojím najväčším problémom bol strach. Strach z ochorenia, z emócií, z negatívnych pocitov. Pani Hanka ma svojím láskavým a jemným spôsobom naučila ako s emóciami pracovať. Negatívne pocity a emócie nepotlačovať a neodmietať ich, lebo sa vrátia s ešte...
číst referenci dále

S terapeutkou Hankou Polákovou som sa stretla v súvislosti s onkologickým ochorením. Mojím najväčším problémom bol strach. Strach z ochorenia, z emócií, z negatívnych pocitov. Pani Hanka ma svojím láskavým a jemným spôsobom naučila ako s emóciami pracovať. Negatívne pocity a emócie nepotlačovať a neodmietať ich, lebo sa vrátia s ešte väčšou intenzitou. Dať im však pozornosť a priestor, ale ich nehodnotiť a neriešiť. Počas konzultácií s ňou som pochopila, že životu treba dôverovať. Dôverou v život sa uvoľňujeme z tlaku a jeho prílišnej kontroly. Nemusím si už vyčítať, že robím niečo zle, práve naopak. Môžem prijímať samú seba takú, aká som. Až vo svojich 64 rokoch som začala chápať mnohé situácie v mojom živote a vďaka tomu som sa nimi prestala trápiť a riešiť ich. Samozrejme, ešte som zďaleka všetko nezvládla, ale keď príde slabá chvíľka, často už viem ako na to :-). Hodiny strávené s pani Hankou ma veľmi obohatili a pomohli mi mnohé situácie zvládať bez ujmy na tele a duši. Za to jej veľmi ďakujem!

Mária

Pani Poláková je úžasne empatická a charizmatická osoba. Z každej situácie, do ktorej sa v spoločných rozhovorov ponárame, dokáže vyextrahovať tú pravú podstatu povedaného. To nám vždy umožní dopracovať sa k jadru veci a spoločne to jadro ozdraviť. Z každého sedenia odchádzam s pocitom, že som bola plne vypočutá a že sme našli cestu, ktorou sa...
číst referenci dále

Pani Poláková je úžasne empatická a charizmatická osoba. Z každej situácie, do ktorej sa v spoločných rozhovorov ponárame, dokáže vyextrahovať tú pravú podstatu povedaného. To nám vždy umožní dopracovať sa k jadru veci a spoločne to jadro ozdraviť. Z každého sedenia odchádzam s pocitom, že som bola plne vypočutá a že sme našli cestu, ktorou sa ďalej pustiť, aby bolo duši ľahšie. Pre mňa sú sedenia u pani Polákovej velmi ozdravné, príjemné a plnia dokonale svoj účel uľaviť duši. Dakujem, ze ste a ze sme sa zišli.

Zuzana

Jít na konzultaci

Přečtěte si články z mého alchymického blogu

8. 7. 2020

O výživné esenci morfogenetického pole a taky zase trochu o včelách

Nepochybuji o tom, že společenství, která mají v základu svého názvu slovo včela, je dlouhá řada.  Ale je mezi nimi jedno, s  kterým je můj život více než třicet let provázaný,...

číst více

14. 5. 2020

Chci to říci nejen včelám

Je květen. Mám narozeniny.  S vděčností i zvědavostí se nechávám objímat chvílí, ve které se před lety čas a prostor protnuly - , a já se prvně nadechla. Nořím se do atmosféry chvíle,...

číst více

26. 4. 2020

Izolace, hranice a transformace

To jako fakt?  To prostě není možné! To nedám!  Připadá mi to úplně nesmyslné! To je chyba v matrixu.  Chci se a potřebuji se rozhodnout po svém!  A tak dále a tak...

číst více


Číst další

Chci dostávat blogové články od alchymistky života